Afdeling

Denktenk GroenLinks-afdeling Geldrop-Mierlo en omgeving

Sinds 2012 is in onze afdeling een "denktenk" actief. De denktenk is een van de pijlers van de afdeling

Doel

 • Verdieping en verbreding van expertise in de afdeling
 • Versterken van de profilering van GroenLinks
 • Maximale resultaten bereiken op lokaal/regionaal niveau
 • Leden betrekken bij GroenLinks

Beoogde resultaten

 • Elan en positieve energie
 • Meedenken met de raadsleden
 • Daadwerkelijk realiseren van een permanente campagne
 • Nieuwe initiatieven binnen en buiten de kaders van het raadswerk

Werkwijze

 • De Denktenk heeft een informeel karakter
 • GroenLinks-leden kunnen naar eigen behoefte deelnemen
 • De Denktenk kan niet-leden uitnodigen bijvoorbeeld voor het inbrengen van specifieke deskundigheid of belangen
 • Geplande bijeenkomsten over GroenLinks-onderwerpen in brede zin.
 • Als de fractie de Denktenk bij voorbereiding van raadsvergaderingen wil betrekken neemt de fractie daartoe het initiatief; daarbij wordt rekening gehouden met voorbereidingstijd voor de Denktenk
 • Uitkomsten of standpunten via de website, Facebook enz.
 • Politiek café
 • Uitgeven persberichten
 • Excursie voor leden of belangstellenden

U kunt ons mailen op geldrop-mierlo@groenlinks.nl