Standpunten

Standpunten

Open gemeente

GroenLinks staat voor vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis. Deze vrijheid bestaat alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en rechten beschermd. Zoals de gelijke rechten van man en vrouw, voor mensen van verschillende afkomst en de vrijheid van meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vergt permanent onderhoud en open debat. Discriminatie in onze gemeente pakken we aan en we zetten ons in voor meer verdraagzaamheid.

 

Groene gemeente

Onze groene gemeente is gezond en prettig om in te wonen. In groen kun je bewegen en ontspannen, sociale contacten opdoen en tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Groen heeft een enorme waarde die niet in geld is uit te drukken. Door meer bomen zijn we beter bestand tegen de klimaatverandering. In deze tijden van bezuinigingen en financiële krapte, kiest GroenLinks juist voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.

Sociale gemeente

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten, dromen en waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen de kansen eerlijk verdelen.

Actieve regionale samenwerking

GroenLinks wil een krachtig gemeentebestuur waarbij kwaliteit voorop staat. GroenLinks is voor regionale samenwerking in de uitvoering. Daardoor kan de kwaliteit van de taken gewaarborgd blijven ondanks de toegenomen taken. Dus lokaal waar het kan en regionaal waar het moet.