GROENLINKS GELDROP- MIERLO KRIJGT GEEN NEE TEGEN TTIP

GroenLinks wilde van de Geldrop-Mierlose Gemeenteraad de uitspraak dat ze tegen TTIP is, omdat daarin clausules zouden voorkomen die een bedreiging vormen voor de lokale democratie en schadelijk voor de lokale regels over sociale normen, milieu, dierenwelzijn, gezondheid, landbouw en cultuur.

TTIP is een handelsovereenkomst waar de Europese Unie en Verenigde Staten momenteel over praten. Het is de bedoeling dat het de handel makkelijker maakt door bijvoorbeeld invoertarieven af te schaffen. Maar er zijn ook veel zorgen, omdat het bijvoorbeeld zou leiden tot minder duidelijke regels over het beschermen van mens en milieu.

GroenLinks-raadslid Niek Engbers is bang dat Amerikaanse bedrijven zich niet meer hoeven te houden aan Europese, Nederlandse of zelfs Geldrop-Mierlose regelgeving als ze zich hier komen vestigen of handel drijven. De partij diende daarom afgelopen maandag een motie in tijdens de raadsvergadering. De SP liet al in een heel vroeg stadium weten dat zij de motie niet alleen zouden steunen, maar ook graag gezamenlijk wilden indienen.

GroenLinks en SP zien een bedreiging van de lokale democratie en vroegen de gemeenteraad zich uit te spreken tegen TTIP en het college op te roepen deze tegenstem uit te dragen, naar de hogere bestuursorganen.

Dit was echter te hoog gegrepen voor de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. GroenLinks en SP kregen van zowel lokale partijen als ook D66, PvdA, VVD en CDA te horen dat zij zich in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo slechts met lokale zaken bezig zouden willen houden. Volgens hen gaat TTIP over een landelijke al dan niet Europese kwestie. Dit standpunt van deze struisvogel-partijen kwam helaas niet onverwacht.
Niek Engbers: ‘Ik vind het enorm treurig dat je op dit niveau met elkaar moet discussiëren. Het gaat hier nauwelijks over de inhoud, maar louter over het standpunt dat we niet met gemeentepolitiek bezig zijn. GroenLinks en de SP zien dit gelukkig heel anders. Politiek stopt niet bij de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo. Binnen het TTIP verdrag is het mogelijk om onze lokale wetgeving ten aanzien van bijvoorbeeld natuur en milieu te omzeilen ten gunste van commerciële investeerders. Dat vind ik verwerpelijk. Het geeft volgens mij alleen maar aan dat vele partijen zich niet in deze materie hebben willen verdiepen’.

Engbers gaf het CDA en VVD wel gelijk toen zij uitlegden dat het TTIP verdrag mogelijk economisch voordelen biedt, maar de economische belangen van TTIP gaan gepaard gaat met vernietiging van natuur en milieu. Wanneer het over geld gaat, worden volksgezondheid, dierenwelzijn, groene en duurzame idealen snel overboord gegooid.

De motie zou verworpen zijn, als GroenLinks en SP hadden besloten om de motie toch in te dienen. De wethouder gaf echter een andere mogelijkheid. Zij wilde de kern van de motie wel overbrengen naar minister Ploumen, daarbij aangevend dat de Geldrop-Mierlose gemeenteraad haar zorgen omtrent TTIP heeft uitgesproken.

Voor GroenLinks en SP was dit het hoogst haalbare. Enigszins teleurgesteld over de opstelling van de andere partijen zijn zij beide gebrand om zowel de gemeenteraad als de burgers bewust te maken van de kwalijke gevolgen van dit TTIP verdrag.