Tien speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 'MET ZORG WONEN IN EEN GROENE GEMEENTE'

WONEN

  • We dringen er bij de gemeente op aan om snel voor allerlei woningen te zorgen: tijdelijke/innovatieve/senioren/zelfbouw etc.
  • Woningen die betaalbaar zijn voor mensen met een kleine beurs en starters. En dus ook betaalbare huurwoningen. Bv door leegstaande bedrijfspanden om te bouwen.
  • Woningen die duurzaam worden gebouwd en onderhouden. Zo energiezuinig mogelijk en inpassen in de natuurlijke omgeving.

ZORG

  • Voorkomen is beter dan genezen. Dus aandacht voor jeugdzorg, mantelzorg, preventie en stimuleren dat mensen weten hoe het gaat met de buren.
  • Minder administratieve rompslomp: geef de zorgverleners meer vertrouwen en bevorder de samenwerking tussen zorgverleners.
  • We stimuleren de ontwikkeling van speciale woongroepen en zorgwijken, waarbij volop aandacht is voor wat zorgbehoevenden nodig hebben.

GROEN

  • We willen de natuur zoveel mogelijk beschermen en versterken. Dus veel groen in de nieuwbouwwijk, natuurinclusief bouwen, stiltegebieden in stand houden. Geen auto’s in het bos.
  • Het klimaat is een grote bron van zorg. De gemeente moet dus haar burgers informeren, helpen met energiebesparing en samen met de burgers werken aan groenontwikkeling en waterbesparing.
  • Er zijn zonnepanelen en windmolens nodig. Daar moeten ook de burgers van profiteren, niet alleen degene die ze plaatst.
  • Het afvalbeleid moet de burgers stimuleren om bewust om te gaan met materialen. Niet de milieustraat steeds duurder, maar aantrekkelijk maken.